Sportlaan 7, 9843 BV Grijpskerk
secretaris@tcwestend.nl

Contributie

De leukste tennisvereniging van het Noorden!

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Voor het jaar 2023 zijn de contributiebedragen als volgt:

Junioren *)                                 € 62,50

Senioren                                    € 145,-

Gezin **)                                   € 315,-

Inschrijfgeld                             € 17,50   Eenmalig voor nieuwe leden

Competitiebijdrage                   € 75,-  Per team per competitie

Gastlidmaatschap ***)               € 25,-

*) Word je in de loop van dit jaar 18? Dan mag je jezelf het hele jaar als seniorlid beschouwen. Zelfs als je pas op 30 december jarig bent.

**) Een gezinslidmaatschap is geldig voor de ouders en juniorleden die op hetzelfde adres wonen. Vanaf het jaar waarin je seniorlid wordt kun je geen deel meer uitmaken van het gezinslidmaatschap.

***) Een gastlidmaatschap is alleen mogelijk als je ook al lid bent bij een andere vereniging.