Sportlaan 7, 9843 BV Grijpskerk
secretaris@tcwestend.nl

Corona en tennis

De leukste tennisvereniging van het Noorden!

Het Corona-virus heeft grote invloed op de samenleving en daarmee ook op de tennissport. Richtlijnen worden aan de hand van de dagelijkse ontwikkelingen aangepast en bijgesteld. Op deze pagina willen we jullie informeren over de laatste stand van zaken wat betreft regels voor het tennissen. Houd je hier nauwgezet aan. Het slagen van de recente versoepeling hebben we helemaal zelf in de hand. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt!

In het algemeen geldt:

 • raadpleeg deze pagina regelmatig
 • neem kennis van de richtlijnen van de KNLTB op deze poster
 • bij gezondheidsklachten van jezelf of iemand in je huis: blijf thuis!
 • kantine, kleedkamers en terras zijn gesloten
 • toilet mag alleen in noodgevallen worden gebruikt, bij voorkeur thuis naar het toilet
 • voor en na het tennissen thuis handen wassen
 • gebruik bij het tennissen je eigen, gemerkte ballen
 • neem van huis wat te drinken mee in je eigen bidon
 • na het tennissen direct het park verlaten

Voor tossen geldt: dit gaat voorlopig nog niet door.

Voor training geldt:

 • jeugd t/m 12 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, maar wél 1,5 meter afstand tot de trainer. Er is geen maximale groepsgrootte bij training
 • jeugd 13 t/m 18 jaar houdt altijd 1,5 meter afstand, onderling en tot alle anderen. Er mogen maximaal 4 jeugdleden per baan deelnemen aan training
 • volwassenen van 19 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter afstand. Er mogen maximaal 4 spelers van 19 jaar en ouder per baan deelnemen aan training

Voor vrij tennissen voor de jeugd t/m 18 jaar geldt:

 • dit mag alleen als er een toezichthouder aanwezig is. Die hebben we nu nog niet, dus jeugd t/m 18 jaar mag niet zelf (onderling) vrij tennissen. We werken aan een oplossing. Houdt deze pagina in de gaten!
 • een lid van 19 jaar of ouder mag wel met een lid t/m 18 jaar spelen. Het lid van 19 jaar of ouder fungeert dan als toezichthouder en reserveert vooraf een baan.

Voor vrij tennissen voor leden van 19 jaar en ouder geldt:

 • verplicht vooraf een baan reserveren via de KNLTB ClubApp
 • de speelduur is verlengd tot 60 minuten
 • vanaf 25 mei is zowel enkel- als dubbelspel toegestaan
 • indraaien/wisselen is niet toegestaan
 • houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
 • gebruik je eigen tennisballen en merk deze
 • neem van huis eventueel drinken mee
 • na het tennissen direct het park verlaten